Chương trình khuyến mại
Hotline Siêu Điện Máy Giỏ hàng Siêu Điện Máy

Quy định

Quy chế hoạt động website

Quy chế hoạt động website

Trang Web với tên miền “sieudienmay.vn” là tài sản của Công Ty TNHH Điện Máy Online (Hoặc gọi theo tên Siêu Điện Máy). Việc truy cập Trang Web đồng nghĩa với việc Quý khách đã hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng với các Điều khoản sau đây:

1. Nội dung trang web Siêu Điện Máy

Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của Siêu Điện Máy và/hoặc các nội dung thông tin do Siêu Điện Máy kiểm soát.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên Trang Web, Siêu Điện Máy có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của Trang Web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên website của Siêu Điện Máy mang tính chất giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập. Siêu Điện Máy có quyền hoãn, dừng ngừng cung cấp dịch vụ  qua website. 

Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này mà nếu không được Siêu Điện Máy chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- (1) cho chính mục đích hợp tác kinh doanh với Siêu Điện Máy

- (2) khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên dường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Siêu Điện Máy đối với các tài sản trí tuệ trên website này

2. Truy cập và sử dụng

Siêu Điện Máy nghiêm cấm sử dụng trái phép Trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Trang Web, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Trang Web, Siêu Điện Máy có thể lập tức chấm dứt thỏa thuận này và/hoặc quyền truy cập vào Trang Web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu Quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Thư điện tử

Siêu Điện Máy không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến Siêu Điện Máy qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. Siêu Điện Máy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng thư điện tử không được bảo mật (nếu có). Siêu Điện Máy không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Trang Web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn và/hoặc không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin.

4. Giới hạn trách nhiệm

 Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc Siêu Điện Máy quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó.

5. Không bảo đảm

Siêu Điện Máy trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến Trang Web này và/hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được Trang Web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, do virut, lỗi hệ thống hay đường truyền.

Siêu Điện Máy xây dựng các thông tin và các tài liệu trên Trang Web này với sự thận trọng tối đa. Tuy nhiên, Siêu Điện Máy không bảo đảm tính chính xác tuyệt đối, phù hợp và đầy đủ của những nội dung đăng tải trên Trang Web, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, Siêu Điện Máy không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm Trang Web không bị nhiễm virút.

Đối với vấn đề về quá trình truyền tín hiệu và việc tải thông tin, Siêu Điện Máy không bảo đảm rằng: các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu của đường truyền gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của Siêu Điện Máy, không chứa đựng virút, nhiễm các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của Quý khách.

Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, Quý khách có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét virut và/hoặc các chương trình gây hại.

6. Các trang web liên kết

Siêu Điện Máy không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến Trang Web này và vấn đề an toàn và bảo mật của các trang web đó. Khi truy cập, sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định sử dụng, an toàn và bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.

Loading